Podmiot leczniczy DR KOWALSKA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 32-087 Bibice, ul. Na Czekaj 8/D1, NIP: 5130274508

wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

 

Informacje zawarte w Polityce Prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Podmiot leczniczy DR KOWALSKA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 32-087 Bibice, ul. Na Czekaj 8/D1, NIP: 5130274508 w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  / RODO

 

Kto zbiera i przetwarza Państwa Dane osobowe, czyli kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Podmiot leczniczy DR KOWALSKA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 32-087 Bibice, ul. Na Czekaj 8/D1, NIP: 5130274508

(dalej jako Dr Kowalska Clinic = administrator danych osobowych).

 

Jak można skontaktować się z Dr Kowalska Clinic?

 

Mogą Państwo skontaktować się z Dr Kowalska Clinic:

 • za pomocą e-maila: biuro.drkowalskaclinic@gmail.com,
 • za pomocą telefonu: (+48) 537 – 307 – 999,
 • drogą pocztową: Dr Kowalska Clinic, ul. Jagiellońska 5, 32-200 Miechów,
 • za pomocą formularza kontaktowego (rejestracja) dostępnego na stronie www.drkowalskaclinic.pl

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 05 stycznia 2022 roku.
 2. Niniejsza polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje Regulaminu Ochrony Danych Osobowych obowiązującego w Dr Kowalska Clinic.
 3. W przypadku osób, które odwiedzają naszą stronę, stosowane są postanowienia Polityki Prywatności w obecnie obowiązującej wersji. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację zapisów Polityki Prywatności.
 4. Dla łatwiejszego odbioru zapisów Polityki Prywatności pozwoliliśmy sobie zastąpić termin „Użytkownik” wymiennie określeniem „Ty”, a „Usługodawca” zastąpiliśmy wymiennie określeniami „My” lub „Dr Kowalska Clinic”. Określenia „strona” lub „witryna” oznaczają stronę internetową w domenie www.drkowalskaclinic.pl należącą do DR KOWALSKA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 5. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i są widoczne jedynie dla uprawnionych osób po stronie Dr Kowalska Clinic.

 

Bezpieczeństwo przetwarzania danych

 

 1. Przywiązujemy szczególną uwagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających naszą witrynę, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności stosujemy zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Dane osobowe zbierane są przez nas dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dokładamy szczególnej staranności by dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, aktualne oraz bezpiecznie przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Oświadczamy, że zostały wdrożone środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych

 

 1. Powierzasz nam swoje dane osobowe dobrowolnie, w celu prawidłowego kontaktu z Tobą (jeśli podajesz nam dane za pośrednictwem formularza kontaktowego), w celu udzielenia Tobie świadczeń medycznych lub uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 2. Dane osobowe które nam przekazujesz, przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz wdrożoną Dr Kowalska Clinic Polityką Prywatności, w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, których dane dotyczą lecz zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie.
 3. Dane, które nam przekazujesz traktujemy jako dane poufne. Dostęp do Twoich danych mają tylko osoby upoważnione imiennie do przetwarzania danych przez Administratora.
 4. Dane powierzone:
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są w czasie kontaktu z Tobą. Po jego zakończeniu, w terminie do 3 miesięcy usuwamy te dane osobowe.
 • zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 • Dane powierzone w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przetwarzamy
  i przechowujemy przez okres:
  – 6 miesięcy – jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby prowadzonej przez nas konkretnej rekrutacji na dane stanowisko;
  – 2 lata – jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, o ile jesteśmy Administratorem tych danych, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo sprzeciwu.
 2. Usunięcie danych osobowych może nastąpić wskutek cofnięcia zgody lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 

Polityka cookies

 

 1. Nasza strona wykorzystuje Pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu podczas korzystania z naszej witryny i przeznaczone do korzystania z witryny. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera, jak i dla Usługobiorcy i jego danych.
 2. Pliki cookies, które są wykorzystywane na naszej stronie analizują anonimowe informacje na temat używania naszej strony. Korzystamy z tych informacji poprzez narzędzie Google Analytics w celu oceny ruchu w witrynie przez Użytkowników oraz tworzenia raportów dotyczących ruchu na poszczególnych podstronach.
 3. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane “pliki cookies”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Użytkownika. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP zostanie obcięty w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony.
  Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.
  Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki lub zainstalowanie dodatku blokującego Google Analytics. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny.
 4. Warunkiem działania plików cookies jest Twoja akceptacja w używanej przeglądarce internetowej oraz nieusuwanie ich z Urządzenia. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w sposób domyślny dopuszcza przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookies. Zalecamy sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej przed rozpoczęciem korzystania z witryny.
 5. Dzięki ustawieniom mechanizmów kontroli przeglądarek możesz zdecydować jakie dane mają być zbierane przez Dr Kowalska Clinic, cofnąć lub zmienić w każdym momencie zakres wyrażonej zgody na wykorzystywanie plików cookies, poprzez zmianę ustawień w przeglądarce za pośrednictwem której przeglądasz naszą stronę, a także zdecydować o ich usunięciu.
 6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej.
  Informacje o Plikach cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych można znaleźć pod następującymi adresami:
 1. Jeśli nie chcesz by Twoje dane były raportowane przez skrypt JavaScript Google Analytics z którego korzysta nasza strona, możesz zainstalować dodatek blokujący Google Analytics. Dodatek ten komunikuje się ze skryptem JavaScript Google Analytics (ga.js, analytisc.js i dc.js) i blokuje wysyłanie informacji do Google Analytics.

 

Logi serwera

 

 1. Zbieramy dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi Twój komputer przy każdym połączeniu z witryną, może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie, datę i czas serwera, informacje o używanej do przeglądania strony przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz). Informacje te są wykorzystywane przez nas w celach technicznych, związanych z administracją serwerem, optymalizacją i modyfikacją strony, w celu lepszego jego dostosowania do potrzeb Użytkowników.
 2. Adresy IP są wykorzystywane przez nas do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Ponadto, dane na temat Użytkowników witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają one danych oraz cech pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.
 3. Przeglądanie zasobów na naszej stronie jest identyfikowane poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika oraz informacje o jego adresie IP.
 4. Dane, o których mowa w niniejszym punkcie nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników przeglądających naszą stronę.

 

Zmiana postanowień

 

W razie konieczności możemy zmienić postanowienia niniejszej polityki prywatności. W takim przypadku Użytkownik podczas pierwszego wejścia na stronę po zmianie Polityki Prywatności zostanie powiadomiony o takich zmianach i możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się dalsze korzystanie z witryny.

 

Miechów, dnia 05.01.2022r.

Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania.